Agenda

Datum Plaats Podium
01/11/2017 - 31/01/2018 Leeuwarden Ogenblik
Tweebaksmarkt 70. Telefoon van podium: 611111421.
01/01/2018 - 31/12/2018 Leeuwarden Kunstroute Leeuwarden
diverse locaties binnestad.
01/04/2018 - 31/12/2018 Leeuwarden Galerie Westerkade
Westerkade 7.
16/05/2018 - 02/10/2018
19/08/2018